ÖSTTOMTA

Östtomta

3 mars 2021

I detta hus har jag bott med min familj sedan 2002. En avstyckad gård i hemmanet Västra Hungvik i Högerud socken. Gården hade ett aktivt jordbruk fram till 1960-talet då dåvarande ägare bestod av två systrar och en bror. Eftersom ingen av syskonen hade några barn så tillföll gården Arvsfonden som kring 1980 försålde skog och mark och gården sattes ut avstyckad till försäljning.

Före det att jag och min familj förvärvade Östtomta så hade två andra familjer bebott gården.

Östtomta byggdes vid laga skiftet kring 1830 och en del av de äldre byggnaderna, bl a den s k Källarstugan flyttade från den äldre bykärnan ett par km söderut invid Glafsfjordens strand.

Jag kommer i det följande att skriva lite mer om gården och dess olika byggnader. Bilden på Östtomta är tagen i dag denna milda onsdag i början av mars 2021.