Folkmusikern Mats Berglund

Här presenterar jag mina olika uttryck – fiol, durspel, spelpipa och sång!

Fiolspel

Den store läromästaren vad gäller mitt fiolspel har varit Ola Jonasson (1912-1987) från Hotagen i Jämtland. Han var musiklärare i Köla där jag växte upp och det var han som lade grunden i mitt spel. Efter musikgymnasium i Karlstad sökte jag olika samspel med etablerade spelmän och två stora förebilder för mig har varit Ånon Egeland och Kalle Almlöf. Att få ha tagit del av dessa eminenta spelmäns musik har betytt mycket för mitt uttryck i musiken.

Även äldre traditionsbärare som jag hälsat på och spelat in, främst under 1980-talet har haft betydelse för hur jag spelar. Bland dessa vill jag främst framhålla Harald Andreasson (1907-1992) från Östervallskog, som var kusin till min mor, och Johan Hollseter (1908-1987) från Flendalen i Trysil. Två spelmän som berikat min repertoar och gett mig låtar med spännande tre-takter.

Att spela till dans har alltid haft en hög prioritet i mitt utövande och att få ha möjligheten att samarbeta med Mästerdansaren Martin Myhr från Trysil har varit en ovärderlig hjälp i att få insikt i halling- och runnomspel. Hallingdansen i videon är filmad på en av Ransätersstämmans logar.

Enradigt durspel

Text kommer…

Text:

Om spelpipan

Spelpipan kom jag i kontakt med när jag arbetade i ett projekt som hette ”Musik i Härjedalens skogar förr och nu!”. Ett av mina uppdrag var att inventera vad som fanns av härjedalska musik i olika arkiv. När jag satt och lyssnade på inspelningar från Svenskt Visarkiv så fick jag höra spelpips spelas av spelmannen Olof Jönsson från Överberg. Inspelningar, uppteckningar och instrument  efter Olof och hans bror Jonas, som byggde spelpipor, var grundmaterial i det som blev skivprojektet ”Härjedalspipan”.

En betydelsefull anledning till att den härjedalska spelpipan åter började ljuda var spelmannen och fiolbyggaren Oskar Olofsson i Lillhärdal.
Det var han som revitaliserade pipbygget och även utbildade idag verksamma byggare som tog över hans gedigna hantverk.

Tiliuten

Andlig Visa Efter Olof Jönsson

Sång

Text kommer…

Text: