Nyheter

Kurser

I LOMJANS-PERS OCH HALTEGUTTENS FOTSPÅR

Privatlektion i låtspel

Foto: Anders Falk

Låtar på gränsen

Låtar på gränsen är en webbaserad låtkurs där utlärningen ges på IT-plattformen Zoom. Kursen pågår under tre veckor…