Kategori / Min blogg

    Laddar inlägg…
  • Skogen vi ärver och Hamiltonstövare på ripsmatta

    När man som jag växt upp i en värmländsk glesbygd nära den norska gränsen i ett område som till allra största delen består av gran- och tallskog är det svårt, eller jag…
  • ÖSTTOMTA

    3 mars 2021 I detta hus har jag bott med min familj sedan 2002. En avstyckad gård i hemmanet Västra Hungvik i Högerud socken. Gården hade ett aktivt jordbruk fram till 1960-talet…