Att växa upp under 1960-talet när Beatles och Rolling Stones var stora ungdomsidoler, var inte alla gånger så lätt. Att tillfälligheter ofta får avgörande betydelse för skeenden är ju allmänt känt och i mitt fall så var tillfälligheten den att jag fick spelmannen Ola Jonasson grå Hotagen i Jämtland som musiklärare och läromästare.

Att jag idag fortfarande spelar fiol är Olas förtjänst och de nio år som jag fick undervisning av honom grundlade det musicerande jag i dag utövar. Stort tack till Dig Ola i Din himmel.

En utförligare beskrivning av min musikaliska bakgrund finns att ta del av i den Masteravhandling jag gjorde vid Universitetet i Söröst Norge 2018.