Ord och toner från älgens rike

Samarbetet med min gode vän författaren Bengt Berg i Torsby, eller rättare sagt Fensbol där han bor, inleddes i början av 1990-talet.
Bengt engagerade sig tidigt i landsbygdspolitik och han har alltid varit en tydlig röst för folket i den värmländska glesbygden.
Vårt gemensamma intresse för gränskultur mellan Värmland och Norge är ett genomgående tema i de program vi haft genom åren.
Förutom sitt författarskap så är Bengt en underbar berättare och hans verbala förmåga att väva samman dikten, historierna och min musik är helt unik. Man kan läsa mer om Bengt och hans verksamheter på www.heidruns.se.