Foto: Anders Falk

Låtar på gränsen

Låtar på gränsen är en webbaserad låtkurs där utlärningen ges på IT-plattformen Zoom. Kursen pågår under tre veckor och spelträffarna på Zoom sker under tre söndagskvällar, 20/2, 27/2 och 6/3, mellan 18.00-22.00.

Som titeln anger så är det musik på gränsen, i det här fallet gränsen mellan Värmland och Norge, som kommer att spelas i kursen.

Kursen kostar 1 500 kr inkl moms

 

Beställ här