Foto: Anders Falk

Låtar på gränsen

Låtar på gränsen är en webbaserad låtkurs där utlärningen ges på IT-plattformen Zoom. Kursen pågår under tre veckor och spelträffarna på Zoom sker under tre torsdagskvällar, 10/6, 17/6 och 24/6, mellan 19.00-23.00.

Som titeln anger så är det musik på gränsen, i det här fallet gränsen mellan Värmland och Norge, som kommer att spelas i kursen.

Kursen kostar 1 125 kr inkl moms

 

Beställ här