Kurser / Courses

Foto: Anders

Låtar på gränsen

Låtar på gränsen är en webbaserad låtkurs där utlärningen ges på IT-plattformen Zoom. Kursen pågår under tre veckor och spelträffarna på Zoom sker under tre torsdagskvällar, 10/6, 17/6 och 24/6, mellan 19.00-23.00.

Som titeln anger så är det musik på gränsen, i det här fallet gränsen mellan Värmland och Norge, som kommer att spelas i kursen.

1.125,00kr

Böcker

Jag går där jag gick

Jag går där jag gick/Bengt Berg Årstidsvandringar återgivna i text och bild, genom bygd och skog och med uppmärksamheten riktad både mot stort och smått. Detta är den tredje boken i en serie böcker som förenar texter med fotografiska bilder. De tidigare böckerna Värmland–Världen, tur & retur och En man i grönt går över gatan i Dhaka tar läsaren…

141,00kr

Varje morgon går jag ner till sjön

Dikter, fotografier, protokoll Dikterna i Varje morgon går jag ner till sjön och fotograferar vattnet är ett slags dagbokspoesi, nedtecknad under promenader till en sjö, genom landskapet och årstiderna. Det är en poesi av koncentrerade iakttagelser och reflektioner, snabba meddelanden ur stunder av ensamhet och närvaro. Att förena dikter och texter med fotografier gjorde Bengt Berg också…

145,00kr

Bengt Berg  Dikter genom 40 år

Bengt Berg är en av landets mest lästa poeter.

310,00kr

Vildhjärta  en kärlek mellan människa och skog

Välkommen in i en skog där sagor ligger strödda i mossan, där insekter skuttar bland grenar, där varje kvist har en röst.

300,00kr

Hjärtklappning – en pinnbok till av Maria ”Vildhjärta” Westerberg

I de sista resterna av den gamla skogen finns det oväntade kvar.

300,00kr

CD Musik

Gränslandslåtar

Gränslandslåtar – Mats Berglund, Göran Håkansson, Fredrik Lundberg och Anders Nordlöf.

160,00kr

Mats Berglund Trio

Skivan spelades 2003 på Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Trion bildades 1997 och på inspelningen medverkar Mats Berglund, fiol , Andreas Ralsgård, flöjter och sopransax och Leo Svensson-Sander, cello.

160,00kr