Introduktion
Dessa allmänna villkor för webbplatser skrivna på denna webbsida ska hantera din användning av denna webbplats. Dessa villkor kommer att tillämpas fullt ut och påverkar din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänder du alla villkor som är skrivna här. Du får inte använda den här webbplatsen om du inte håller med någon av dessa standardvillkor för webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för nedan angiven insamling och behandling av uppgifter är det organ som anges nedan:

MM Musik Handelsbolag

c/o MATS BERGLUND
VÄSTRA HUNGVIK ÖSTTOMTA
671 95 KLÄSSBOL

info@matsberglund.se

Användningsuppgifter

När du besöker våra webbsidor sparas så kallade användningsuppgifter temporärt på vår webbserver som protokoll för statistiska ändamål, i syfte att förbättra kvaliteten på våra webbsidor. Denna datasats består av:

Angivna protokollfiler lagras endast i anonymiserad form.

Datasäkerhet 

För att skydda dina uppgifter mot oönskad åtkomst på ett så omfattande sätt som möjligt vidtar vi tekniska och organisatoriska åtgärder. Från vår sida använder vi en krypteringsmetod. Dina uppgifter överförs från din dator till vår server och omvänt via internet med hjälp av SSL-kryptering. I de flesta webbläsare kan du se detta genom att hänglås-ikonen i din webbläsares statusrad är låst och genom att adressraden börjar med ”https://”.

 

Cookies

Vi använder cookies på våra webbsidor. Cookies är små textfiler som kan sparas på och avläsas från din enhet. Man skiljer mellan sessionscookies, som raderas igen när du stänger webbläsaren, och permanenta cookies som sparas även efter att en enskild session har avslutats. Cookies kan innehålla uppgifter som gör det möjligt att känna igen den enhet som används igen. I vissa fall innehåller cookies dock enbart information rörande vissa inställningar som inte kan hänföras till en viss individ.

 

På våra webbsidor används sessionscookies och permanenta cookies. Behandlingen sker enligt art. 6 avsn. 1 led f GDPR och i syfte att optimera resp. göra användarupplevelsen säkrare och effektivare, anpassa visningen av våra webbsidor och upprätthålla den SSL-skyddade anslutningen. I inställningarna kan du ställa in om du vill att webbläsaren informerar dig när cookies placeras. Det gör användningen av cookies transparent för dig.

 

Dessutom kan du när som helst radera cookies genom motsvarande inställning i webbläsaren och förhindra att nya cookies placeras. Tänk på att våra webbsidor då eventuellt inte visas optimalt och att vissa funktioner av tekniska skäl inte längre är tillgängliga.

 

Immateriella rättigheter
Förutom innehållet du äger, enligt dessa villkor, äger MB musik och / eller dess licensgivare alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

Du beviljas begränsad licens endast för att visa materialet på denna webbplats.

 

Begränsningar
Du är specifikt begränsad från allt följande

publicera webbplatsmaterial i andra medier;
sälja, underlicensiera och / eller på annat sätt kommersialisera webbplatsmaterial;
offentligt uppträdande och / eller visning av webbplatsmaterial;
använda denna webbplats på något sätt som är eller kan skada denna webbplats;
använda denna webbplats på något sätt som påverkar användarens åtkomst till denna webbplats;
att använda denna webbplats i strid med tillämpliga lagar och regler, eller på något sätt kan skada webbplatsen eller någon person eller affärsenhet;
bedriva datautvinning, dataskörd, datautvinning eller någon annan liknande aktivitet i förhållande till denna webbplats;
använder denna webbplats för att ägna sig åt reklam eller marknadsföring.
Vissa områden på denna webbplats är begränsade från att vara åtkomst av dig och MB musik kan ytterligare begränsa tillgången till alla områden på denna webbplats, när som helst, i absolut gottfinnande. Alla användar-ID och lösenord du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du måste också hålla sekretess.

 

Ditt innehåll
I dessa webbplatsens allmänna villkor betyder ”ditt innehåll” allt ljud, videotext, bilder eller annat material du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll ger du MB musik en icke-exklusiv, global oåterkallelig, underlicensierbar licens för att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det i alla media.

Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte kränka tredje parts rättigheter. MB musik förbehåller sig rätten att när som helst ta bort allt innehåll från denna webbplats utan förvarning.

 

Inga garantier
Denna webbplats tillhandahålls ”som den är” med alla fel, och MB musik uttrycker inga garantier, av något slag relaterat till denna webbplats eller materialet på denna webbplats. Inget på denna webbplats får också tolkas som ett råd.

 

Ansvarsbegränsning
Under inga omständigheter ska MB musik eller någon av dess befattningshavare, styrelseledamöter och anställda hållas ansvariga för någonting som härrör från eller på något sätt kopplat till din användning av denna webbplats oavsett om sådant ansvar är enligt avtal. MB musik, inklusive dess befattningshavare, styrelseledamöter och anställda, ska inte hållas ansvariga för något indirekt, följd- eller specialansvar som härrör från eller på något sätt relaterat till din användning av denna webbplats.

 

Skadeersättning
Du ersätter härmed i största möjliga utsträckning MB musik från och mot alla och / eller alla skulder, kostnader, krav, orsaker till åtgärder, skador och kostnader som uppstår på något sätt relaterat till ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor.

 

Avskiljbarhet
Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig enligt någon tillämplig lag ska sådana bestämmelser raderas utan att det påverkar de återstående bestämmelserna här.

 

Villkorsvariation
MB musik har rätt att revidera dessa villkor när som helst efter eget intresse, och genom att använda denna webbplats förväntas du granska dessa villkor regelbundet.

 

Uppdrag
MB musik får tilldela, överföra och lägga ut sina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor utan någon anmälan. Du får dock inte tilldela, överföra eller lägga ut underleverantörer av dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.

 

Hela avtalet
Dessa villkor utgör hela avtalet mellan MB musik och dig i förhållande till din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

 

Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa villkor kommer att regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i staten, och du underkastar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för staten och federala domstolar i staten för att lösa eventuella tvister.