Four Columns & Image on Top

Östtomta - mangårdsbyggnad

ÖSTTOMTA

3 mars 2021 I detta hus har jag bott med min familj sedan 2002. En avstyckad gård i hemmanet Västra Hungvik i Högerud socken. Gården hade ett aktivt jordbruk fram till 1960-talet då dåvarande ägare bestod av två systrar och en bror. Eftersom ingen av syskonen hade några barn så tillföll gården Arvsfonden som kring…

S1-(43)

Äntligen!

Nu börjar hemsidan ta form och det känns fantastiskt bra att ha tillgång till en hemsida som plattform och verktyg för att nå ut med olika budskap som rör min verksamhet. Grafikern, konstnären och webbdesigner, Leif Haglund (som har många järn i elden) gör ett otroligt fint arbete med att skapa denna hemsida. Denna blogg…

hand_close

Shop

Nu är butiken klar och några böcker från Heidruns förlag finns att köpa.
Foto: Anders Jangö

Östtomtakursen 2021

Om regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande den rådande pandemin tillåter så kommer sommarens Östtomtakurs att hållas 14-16 juli. Allt sedan 2002 har denna sommarkurs arrangerats på Östtomta i Västra Hungvik. Preliminäranmälan kan göras på info@matsberglund.se och senast den 15 juni kommer ett definitivt beslut att tas om kursen blir av eller inte. Foto: Anders Jangö
Laddar blogginlägg...

Three Columns & Image on Top

Östtomta - mangårdsbyggnad

ÖSTTOMTA

3 mars 2021 I detta hus har jag bott med min familj sedan 2002. En avstyckad gård i hemmanet Västra Hungvik i Högerud socken. Gården hade ett aktivt jordbruk fram till 1960-talet då dåvarande ägare bestod av två systrar och en bror. Eftersom ingen av syskonen hade några barn så tillföll gården Arvsfonden som kring…

S1-(43)

Äntligen!

Nu börjar hemsidan ta form och det känns fantastiskt bra att ha tillgång till en hemsida som plattform och verktyg för att nå ut med olika budskap som rör min verksamhet. Grafikern, konstnären och webbdesigner, Leif Haglund (som har många järn i elden) gör ett otroligt fint arbete med att skapa denna hemsida. Denna blogg…

hand_close

Shop

Nu är butiken klar och några böcker från Heidruns förlag finns att köpa.
Laddar blogginlägg...

Two Columns & Image on Top + Post Date

ÖSTTOMTA

Äntligen!

One Column & Image on Top + Post Date + Link Button

ÖSTTOMTA

Image on Left + Random Posts

You can choose how your posts will appear, sorted by date, custom, random, and other types… you choose.

S1-(43)

Äntligen!

Nu börjar hemsidan ta form och det känns fantastiskt bra att ha tillgång till en hemsida som plattform…

Östtomta - mangårdsbyggnad

ÖSTTOMTA

3 mars 2021 I detta hus har jag bott med min familj sedan 2002. En avstyckad gård i…

Laddar blogginlägg...

Masonry Blog Posts

Shop

Äntligen!

Östtomtakursen 2021

ÖSTTOMTA

Laddar blogginlägg...