Eko från Finnskogen

  Jon Andersson (1846-1924), Länserud Norra Finnskoga

”Eko från Finnskogen” är lånat från Intendenten på Nordiska Museet och den store kännaren av skogsfinsk tradition – Nils Keyland (1867-1924). Vid sidan av sitt skogsfinska kunnande, som var ingången till hans anställning på Nordiska museet, var han också musikintresserad. Han spelade, likt många i sin födelseby Bjurbäcken i Mangskog, Jösse härad, durspel och på sina resor på finnskogen för att dokumentera och samla in föremål som hade anknytning till den skogsfinska traditionen hände det att han även tecknade ner musik. Han komponerade också musik på sitt två-radiga durspel och i hans efterlämnade musikmaterial i form av handskrivna notuppteckningar finns dokument om att han hade planer att ge ut ett nothäfte med titeln ”Eko från Finnskogen”.

När folkmusikvågen svepte över Skandinavien i slutet av 1960-talet igångsattes insamlingsarbete för att återskapa den traditionella musik och dans som spelats och dansats i äldre tid. I de svensk-norska gränsbygder som jag reste runt i för att träffa traditionsbärare var flertalet av de utövare som fortfarande spelade eller sjöng bosatta i det område som definieras som Finnskogen. I det område som kallas för Värmland-Solör finnskog fanns det även utövare som lärt sig visor med finsk text. Detta utan att egentligen förstå vad texten betydde. En av dessa var dragspelaren och sångaren Olaf Skaslien (1903-1994) som jag besökte flera gånger. Den som gjorde den stora insamlingen på den norska sidan av finnskogen var den allt för tidigt bortgångne spelmannen Atle Lien Jensen (1956-2011). Atle publicerade böcker och artiklar om sin forskning kring assymetrisk tre-takt och han spelade även in både LP-skiva och CD-skivor med musik han samlat in på finnskogen.

När jag 2016 inledde en Masterstudie i Rauland var det den assymetriska tre-takten som var huvudtemat och 2018 avslutades två års studier med förträfflig kurs och handledning med avhandlingen ”Gränslös tre-takt – vad berättar fonografen?”. Avhandlingen kan laddas ner från hemsidan och utan samarbetet med Atle Lien Jensen hade nog min musikaliska bana fått en helt annan färdriktning. Atles forskning visade att den geografiska gränslinje som finns på kartan enbart haft en politisk betydelse i det att kungar och andra makthavare definierat linjen som en avgränsning mellan två länder. Folket i gränsbygderna hade i århundraden haft ett vardagligt umgänge och inte så sällan ingicks det äktenskap över gränsen. Ett umgänge som återspeglade likheter i olika folkkulturella uttryck.

Eftersom en stor del av min repertoar har sitt ursprung på finnskogen så har Keylands planerade notbok blivit namnet på konsertprogrammet – ”Eko från Finnskogen”. Att den skogsfinska etableringen skedde i utkanten av de svenska och norska bebyggelserna torde vara en förklaring i att den traditionella musiken och dansen levt kvar i finnbygderna vilket är anledningen till att de mest omtalade spelmännen har en skogsfinsk härstamning. Musik efter spelmän som Lomjansguten i Gräsmark, Haltegutten vid Rögden och Lejsme Per i Tyngsjö ingår i programmet som exempel på äldre traditionsbärare. I konserten återfinns även traditionsbärare som Olaf Skaslien, Svulrya, Lauritz Tangen från Austmarka och Magne Halberget från Gravberget.

Pris för konserten: 5.000 kr

Mer information och beställning: info@matsberglund.se