ÖSTTOMTAKURSEN 2023

ÖSTOMTAKURSEN 2023
Låtar runt Glafsfjorden
11-13 juli
Det finns fortfarande platser kvar på sommarens Östtomtakurs!
Låtarna lärs ut på gehör och kursen har en ambition att sätta in musiken i ett historiskt sammanhang.
Tema för kursen är låtar från bygderna kring Glafsfjorden och merparten av musiken är upptecknad av Einar Övergaard och de kontaktpersoner han bodde hos under sin vistelse i västra Värmland under juli-augusti 1898.
Östtomtakursen är en kurs för alla sinnen och den unika gårdsmiljön och den goda hemlagade maten är en betydelsefull del av Östtomtakursen.
Om Du har några frågor om kursen eller om Du vill anmäla Dig så ring 070-2301011 eller mejla; info@matsberglund.se.