Östtomtakursen 2021

Om regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande den rådande pandemin tillåter så kommer sommarens Östtomtakurs att hållas 14-16 juli.
Allt sedan 2002 har denna sommarkurs arrangerats på Östtomta i Västra Hungvik.
Preliminäranmälan kan göras på info@matsberglund.se och senast den 15 juni kommer ett definitivt beslut att tas om kursen blir av eller inte.

Foto: Anders Jangö