Varje morgon går jag ner till sjön

Kategori:

145,00kr inkl. moms

Beskrivning

Dikter, fotografier, protokoll

Dikterna i Varje morgon går jag ner till sjön och fotograferar vattnet är ett slags dagbokspoesi, nedtecknad under promenader till en sjö, genom landskapet och årstiderna. Det är en poesi av koncentrerade iakttagelser och reflektioner, snabba meddelanden ur stunder av ensamhet och närvaro.
Att förena dikter och texter med fotografier gjorde Bengt Berg också i förra bok Jag går där jag gick, men denna gång är det bara dikter i det korta formatet som får spelrum. De s.k. protokollen, är handskrivna noteringar och teckningar från de återkommande telefonsamtal som förts mellan Bengt Berg och hans gode vän Staffan Söderblom.
Boken har också vidare förgreningar i österled genom samarbetet med de kinesiska konstnärerna LAM & Cherry, som förutom por-trätten i boken också initierat två konstutställningar med utgångs-punkt i Bengt Bergs dikter, som översatts till kinesiska, japanska och koreanska i projektet “